NOVINKY / NEWS   2022

s: Veřejný

9.1.2022 Národní výstava Brno

První letošní výstava s krásným výsledkem

Yasko (mezitřída) - V1, CAC, CAC ČMKU, Národní vítěz, BOS

Dcery Abbada: Miss (třída mladých) - V2, Lexy (mezitřída) - V1, CAC, CAC ČMKU, Národní vítěz