Miňonka Shadow White de Pepa - "Míňa"

* 17.8.2016

http://zwerg-schnauzer.info/dog.php?screen=1&id=37088&userif=1

Chovná - nebude využita v chovu

MÍŇA - ZDRAVÍ/HEALTH

MÍŇA - VÝSTAVY/SHOWS