Zdraví / health

DOV: PRA, LL, C neg. - MVDr. Jiří Beránek (26.11.2020) 

SCD N/N (Genomia)

PRA1 (HIVEP3) N/N (Genomia)

PRA B clear (po rodičích/after parentage)

 .